Sortiment - Výroba, doprava a predaj certifikovaného betónu, predaj štrkov a pieskov, zemné práce.

Hlavným cieľom naśej firmy je maximálna spokojnosť zákazníka.

Zabezpečíme pre Vás výrobu, predaj a transport týchto tried betónu:

C 8/10 - X0(SK) - Cl 0,4 - Dmax 16 - S2

C 12/15 - X0(SK) - Cl 0,4 - Dmax 16 - S2

C 16/20 - X0(SK) - Cl 0,4 - Dmax 16 - S2

C 20/25 - XC1(SK) - Cl 0,4 - Dmax 16 - S3

C 25/30 - XC2(SK) - Cl 0,4 - Dmax 16 - S2

C 20/25 - XC1(SK) - Cl 0,4 - Dmax 16 - S3-max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8

C 25/30 - XC2(SK) - Cl 0,4 - Dmax 16 - S3-max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8

Dopravu betónových zmesí zabezpečujeme vlastnými autodomiešavačmi s kapacitou 4,5 a 6 m3. Samozrejmosťou je zabezpečenie vykládky vlastným čerpadlom na betón (Betonpumpa  MAN PUMI 24-3.67 CS na čerpanie betónovej zmesi).

Všetky druhy betónov spĺňajú normu a kritéria pre transportbetón. Skúšky jednotlivých betónov sa vykonávajú v certifikovaných laboratóriach.

 

Našim prvoradým cieľom je poskytovať zákazníkom kvalitné a spoľahlivé služby za prijateľné ceny. Súčasťou nášho vozového parku je aj stavebný stroj: JCB 3CX. Zákazníkom ponúkame:

  • výkop základov ( napríklad na rodinné domy, haly, bytovky),
  • úpravy terénu ( napríklad úprava terénu okolo budov, domov a cies),
  • výkladka a nákladka paliet,
  • úprava terénu s prípravou podkladu na parkoviská, chodníky,
  • zimná údržba parkovísk.
 
Zákazníkom ponúkame aj predaj štrkov a pieskov.